HUDEBNÍ SPOLEK YXES JOKE1. Stanovy Hudebního spolku Yxes Joke, o.s.

stanovy


2. Výroční zpráva Hudebního spolku Yxes Joke

Výroční zpráva spolku 2022-2023Výroční schůze spolku proběhne vždy na první zkoušce kapely na začátku školního roku.