HUDEBNÍ SPOLEK YXES JOKE1. Stanovy Hudebního spolku Yxes Joke, o.s.

stanovy


2. Členové Hudebního spolku Yxes Joke

členové spolku 2015-20163. Schůze Hudebního spolku Yxes Joke

schůze spolku 20164. Výroční zpráva Hudebního spolku Yxes Joke

Výroční zpráva spolku 2015-20165. Výroční zpráva Hudebního spolku Yxes Joke

Výroční zpráva spolku 2016-20176. Schůze Hudebního spolku Yxes Joke

schůze spolku 20177. Schůze Hudebního spolku Yxes Joke

schůze spolku 2018

Výroční zpráva spolku 2017-2018


Výroční zpráva spolku 2018-2019


Výroční zpráva spolku 2019-2020Výroční schůze spolku proběhne vždy na první zkoušce kapely na začátku školního roku.