1. Ke sloupu připoutaná, pod ní září plamen
kolem běsní davy, všude se valí dým.

2. K smrti je utýraná, teď na ní padá kámen
tmavá krev stéká z rány, motlitba je tím posledním.

3. Malá Jane již necítí bolest, plameny jak chladná voda jsou.
Černý mnich kyne rukou dále, srdce je zbraní strašlivou.

4. Vstup a chrámem nech se provést, noční svět ať je tvou zahradou.
Ohnivými rty polib svého krále, zlo se stává tvou zásadou.

R. Pro pomstu musíš žít, tak neskrývej svou černou tvář.
Hříchem život zatratíš, věčným hněvem strach rozséváš.
Pro pomstu musíš žít, tak neskrývej svou černou tvář.
Hříchem život zatratíš, věčným hněvem strach rozséváš.