1. Pod černou oblohou, na černé vodní pláni
jak pírkem na rybníce, vlny jím smýkají.

2. Posádka na nohou, pro Boží smilování
škuner se potápí, stožáry padají.

R. Plavba do věčnosti, cesta na druhou stranu,
touha po blaženosti, rozezní smutnou hranu.

3. Ďábel se smiloval, v dáli se blýskly plachty,
zlověstné ticho, chvíle pochopení..

4. Propast se otvírá a v ní ostré hroty
je to snad krutý dar či vykoupení?..

R. Plavba do věčnosti, cesta na druhou stranu,
touha po blaženosti, rozezní smutnou hranu.