1. Pohled z okna a úškleb nad ohni,
které dnes hoří jak symbol temných sil.
Naivní svátek, slaví se v tomto dni
ďábelské ženy kouzlem jsou těchto chvil.

R. Čím víc světla ve tmě
na hranicích svítí,
tím víc tebe ve mně,
na dně čarodějných sítí.

2. V zákrytu stínů, jež vrhaj plameny
a v lesku očí, zářící v promilích.
Vybíraj svou oběť čarodějné ženy
a nářek vybraných přehluší zlitých smích.

R. Čím víc světla ve tmě
na hranicích svítí,
tím víc tebe ve mně,
na dně čarodějných sítí.

Čím víc světla ve tmě
lidské maso voní,
tím víc tebe ve mně,
dnešní noc se kloní.
... 2x