1. Hrdelní hřích z minulých let,
zapomenut není.
Krvavý význam posledních vět,
vyřčených při upálení.

2. Tak, jak jsi žila v dobách krutosti,
bez citu s rukama ve vnitřnostech.
Radost ze žalu a smích z bolesti,
budeš bez klidu, srdce ve zlých poutech.

R. Prokletá pudem zvířat,
prokletá touhou šelem.
Prokletá vidět zmírat,
prokletá lákat tělem.

Prokletá v noci mít den,
prokletá krví žíznit.
Prokletá v očích žal jen,
prokletá lásku trýznit.